UA-114990740-1
آیا ممکن است فردی هیپنوتیزم شده و یا طبق اصطلاح عوام به خواب هیپنوتیزمی رفته و هرگز بیدار نشود؟

خیر، هرگز چنین موردی تا کنون اتفاق نیفتاده و این مسئله در حد افسانه و خرافه است.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.