UA-114990740-1
آیا تجربه ی هیپنوتیزم در هر حالتی و برای همه ی افراد یک تجربه ی خوب و مفید است؟

پاسخ منفی است، شرایط فردی و محیطی و بستر تجربه ی این پدیده، مشخص کننده ی بار مثبت یا منفی تجربه ی هیپنوتیزم میباشد.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.