UA-114990740-1
آیا ممکن است ضمن هیپنوتراپی فرد اطلاعات یا خاطراتی را که مایل نیست را بازگو کند؟

در هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی درمانگر و درمانجو در چهارچوب تعهد و قراردادی مشخص و تعریف شده حرکت میکنند که ماجراجویی هایی از این دست در آن جایی ندارند. بنابراین نه تنها در هیپنوتیزم، بلکه هر جا صحبت از تعاملی بین دو انسان است تعهد و اطمینان و اخلاقیات ضامن امنیت و سلامت روابط است.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.