UA-114990740-1

شما میتوانید به دو صورت زیر در جلسات گروهی کلینیک هیپنوتراپی شرکت کنید.

  1. با پر کردن فرم زیر و عضویت در گروه هیپنو کلینیک، اخبار را دریافت کرده و در ورکشاپها و جلسات رایگان شرکت کنید.
  2. با اعلام زمان و محل جلسات گروه درمانی و ثبت نام به جلسات گروه درمانی ما بپیوندید.


فرم زیر را با دقت پرکنید.