UA-114990740-1

هیپنوتیزم درمانی و پدیده های هیپنوتیزمی همواره در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده اند. برجسته ترین کاربرد هیپنوتیزم در طول تاریخ کاربرد درمانی آن بوده و حتی شاید مهمترین دلیل رشد و نمو تکنیکهای هیپنوتیزمی همین استفاده ی درمانی از هیپنوتیزم بوده. از شمنهای درمانبخش گرفته تا طبیبان سنتی و جادوگرهای قبائل همه دستی بر این آتش داشته اند. از دیگر بسترهای نمو و بالندگی هیپنوتیزم مراسم روحانی و مذهبی بوده و هست که اینجا هم اغلب ردپای همان تمنای بهبودی از تجربه ی تکنیکهای هیپنوتیزمی را به صورتهای مختلف شاهد هستیم. هیپنوتیزم امروزه هم کاربردی گسترده به عنوان روشی درمانی در پزشکی و روانپزشکی دارد.

در پزشکی نوین خودهیپنوتیزم را میتوان به عنوان روشی اعلا برای کاهش اضطراب و همچنین کنترل بر خود (نفس) مورد استفاده قرار میگیرد. هیپنوتراپی نیز از موثرترین و اسرارآمیزترین تکنیکهای رواندرمانی در پزشکی مدرن است. البته لازم به توضیح است که راز آلود بودن کارکردهای مغز و ناشناخته بودن مکانیزم پدید آورنده ی معجزه ی هوشیاری هم به اسرار آمیز بودن هیپنوتیزم تا حد زیادی دامن میزند، چرا که هنوز  فرایندهای ذهنی و روانی و کارکرد مغز از مهمترین محورهای تحقیق در خط اول پژوهشهای علمی هستند. از طریق هیپنوتراپی و تکنیکهای تقویت ایگو، تقویت عزت نفس  و تقویت اعتماد به نفس میتوان تاثیری شگرف بر تمامیت روانی و شخصیتی فرد گذاشت. تاثیری فراگیر بر بسیاری رویکردها و تعاملات در همه ی جوانب و زمینه های زندگی... هیپنوتیزم همچنین روشی موثر در تقویت توانایی تمرکز و حافظه است.

در ادامه ی مطالب این سایت سعی خواهم کرد در مورد مکانیزمهای شناخته شده ی پدیده های هیپنوتیزمی مطالب جامعی ارائه کرده و به بررسی ابعاد درمانی هیپنوتیزم بیشتر بپردازم.

  

نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره