UA-114990740-1

طبق کتاب مرجع جامع روانپزشکی (Comperhensive Textbook of Psychiatry) که یکی از مهمترین منابع تخصصی روانپزشکی است، اگر فردی تنها با تکنیک خودهیپنوتیزم (self hypnosis) موفق به تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی شود و هیچگونه اقدام درمانی  برای او صورت نگیرد، همین تجربه به تنهایی آثار شگفت آوری در کاهش سطح اضطرابی فرد دارد و روشی بسیار کارامد و موثر است.

میتوان گفت تجربه ی هیپنوتیزم اثری معادل مصرف داروهای ضد اضطراب (Anti Anxiety Medications) خواهد داشت.

 

 

بد نیست برای مقایسه عوارض داروهای ضد اضطراب را مرور کنیم و در برابر منافع درمان هیپنوتیزمی قرار دهیم.

  • داروهای ضد اضطراب باعث اختلال قابل توجهی در حافظه میشوند در حالی که آثار هیپنوتیزم در تقویت حافظه اثبات شده است.
  • داروهای ضد اضطراب باعث اختلال در فرایند تمرکز و توجه میشوند در حالی که آثار هیپنوتیزم در تقویت این تواناییها اثبات شده است.
  • بدن ما پس از مدتی نسبت به داروهای ضد اضطراب مقاوم میشود و یا به اصطلاح پاسخ درمانی نمیدهد، جایی که معمولا پزشک یا مجبور است نوع دارو را تغییر دهد و یا دوز دارو را افزایش دهد، در حالی که در هیپنوتیزم درمانی هرگز با چنین چالشی مواجه نیستیم.
  • اعتیاد یا وابستگی به داروهای ضداضطراب نیز مشکل بزرگی در استفاده از داروهای ضد اضطراب است که گاهی قطع داروها باعث مشکلات بزرگی برای بیماران میشود.

در هیپنوتراپی تکنیکهای رواندرمانی تحت خلسه ی هیپنوتیزمی توسط درمانگر یا پزشکان انجام میشود و پاسخ درمانی بسیار چشمگیرتر است و این حقیقت امروزه هیپنوتیزم را به یکی از کارآمدترین روشهای درمانی و به خصوص درمان موثر استرس و اضطراب تبدیل کرده است.
بسیاری از مشکلات مثل اضطراب و افسردگي، فوبیا و ترس های ما و حمله های هراس (Panic Attacks)، ممکن است به راحتی و با  درمانهای متعارف درمان نشوند. اگر با چنین چالشی روبرو هستید و این مطلب را میخوانید اکنون فرصت تجربه ای خاص را دارید.

اگر خود را علاقه مند به مباحث و درمانهای هیپنوتیزمی یافته اید و اگر خود را کاندید مناسبی برای تجربه ی درمان هیپنوتیزمی میدانید، میتوانید از طریق لینک زیر برای اولین جلسه ی مشاوره اقدام کنید.

لینک فرم درخواست جلسه مشاوره