UA-114990740-1

 

 

قبل از هر چیز یادآوری میشود که از بارزترین کاربردهای هیپنوتیزم در پزشکی امروز، درمان اختلالات اضطرابی است. میدانیم ترسها و فوبیا نیز از مهمترین موارد بیماریها و اختلالات اضطرابی هستند. پس انتظار داریم تجربه ی درمان هیپنوتییزمی باعث آثار درمانی خارق العاده ای در بیماران مبتلا به فوبیا و ترسهای شدید بیمارگونه باشد.

 


برای درمان فوبیا روشهای متعددی مبتنی بر تکنیکهای هیپنوتیزمی تالیف و آثار آنها ثابت شده است. هرچند در بسیاری از موارد طرح درمان های هیپنوتیزمی مبتنی بر منطق متعارف و روانپزشکی مدرن و نوروفیزیولوژی آکادمیک میباشد ولی خالی از لطف نیست که اشاره ای تیتروار داشته باشیم به سبکها و روشهای شگفت انگیز درمانهای هیپنوتیزمی که بعضا بر اساس تجربه گرایی ریشه دار در ایدئولوژیها و تمدنهای باستانی شکل گرفته و یا مبتنی بر منطق ترنس و اتمسفر متفاوت و غیر قابل وصف خلسه ی هیپنوتیزمی تالیف شده اند و به طرز اعجاب آوری در کمک به افرادی که از ترسهای شدید با علل ناشناخته رنج میبرند موثر هستند، روشهایی مثل درمانهای مبتنی بر تجربه ی زندگی های گذشته (Reincarnation) , (Past Life Therapy)...

 


و اما در ادامه مواردی از کاربردهای هیپنوتیزمی درمان فوبیا را مورد اشاره قرار میدهم:
ترس از ارتفاع بدون علت شناخته شده یا مشخص یا ترس از پرواز با هواپیما
ترس از آب بدون علت مشخص
فوبیا نسبت به حیوانات و یا حشرات به صورت عام یا خاص، مثل ترس اختصاصی از مار یا خزندگان
ترس از محیطهای شلوغ
ترس از مکانهای بسته
ترس غیرعادی از تاریکی
ترسهای غیرعادی و مختل کننده از بیماریها یا مرگ...اگر  احساس ترس یا اضطراب شما نسبت به پدیده یا موردی خاص است و برای آن دلیلی پیدا نمیکنید، با تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی میتوانید علت این ترس یا فوبیا را در کودکی خود جستجو کنید.

بسیاری از مشکلات مثل اضطراب و افسردگي، فوبیا و ترس های ما،حمله های هراس (Panic Attacks)، ممکن است به راحتی و با  درمانهای متعارف درمان نشوند. اگر با چنین چالشی روبرو هستید دست در دست هم پا به عرصه ی یکی از مدرنترین روشهای درمانی خواهیم گذاشت.

اگر گمان میکنید باید تمام عمر با نوعی از  اضطراب ، ترس یا فوبیا زندگی کنید، پیشنهاد جدی من تجدید نظر جدی در این تلقی نادرست است، برای اثبات توانایی های روان و مغز قدرتمند انسانی پا به دنیای شگفت انگیز درمانهای هیپنوتیزمی گذاشته و با من همقدم و همراه شوید. برای خلاصی از ترسهای با علل نامشخص و فوبیا لازم است برای تعیین وقت اولین جلسه ی مشاوره با دقت فرم زیر را پر بفرمایید.


فرم درخواست جلسه ی مشاوره و هیپنوتیزم درمانی