UA-114990740-1

کاهش وزن و لاغری از جهات زیادی این روزها مورد توجه قرار گرفته و خواسته ی بسیاری از مردم است. هیپنوتراپی برای این منظور روشی بسیار موثر است. میتوان گفت هیپنوتیزم برای درمان اختلالات اشتها و کاهش وزن ابزار یا روشی بی رقیب و شگفت انگیز است. در قدم اول خوب است بدانیم هیپنوتیزم پزشکی در مقایسه با روشهای دیگر تغییر وزن و اشتها بسیار بی عارضه و بی خطر است.

دلیل اثر منحصر به فرد  هیپنوتیزم درمانی و مشاوره ی هیپنوتیزمی را میتوان در چند مورد زیر خلاصه کرد:
هیپنوتیزم قادر است مقاومت ناخودآگاه  را کنترل کند تا تصمیمات خودآگاه و عزم خودآگاه فرد در تباین و تضاد با تمایلات ناخودآگاه او قرار نگیرد. فراتر از این اثر هیپنوتیزم میتواند با برانگیختگی و ایجاد تغییر در سطوح ناهوشیار بخش بزرگی از نیروی روانی ما را به کمک بخش خودآگاه سوق داده و به نوعی باعث همسویی و همگرایی و یکپارچگی روانی هیجانی در ایجاد تغییرات در تمایلات تغذیه ای شود.


با تلقینات هیپنوتیزمی امکان ایجاد تمایلاتی سازنده و یا پرهیز از برخی عادات و تمایلات غذایی مخرب با تکنیکهای هیپنوتراپی وجود دارد.

          

 

اگر مجموعه ای از تلاش و عزم برای تغییر عادات غذایی و اشتها و وزن را در کارنامه دارید اگر از تکرار مسیرهای تکراری نتیجه ای مطلوب حاصل نشده، از ابزار موثر هیپنوتیزم و با تکیه بر سالها تجربه ی ما بدون شک نتیجه ای متفاوت را تجربه خواهید کرد.


اگر از افزایش وزن و اشتها ی خود راضی نیستید و نیاز به کنترل اشتها و کاهش وزن دارید برای تعیین وقت اولین جلسه ی مشاوره ی هیپنوتیزمی لطفا از طریق لینک زیر، فرم مربوطه را به دقت پر کنید. هیپنوتراپی یکی از موثرترین روشها برای کاهش وزن و لاغری  است.


نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره


فرم درخواست جلسه ی مشاوره و هیپنوتراپی