UA-114990740-1

هیپنوتراپی برای لاغری بسیار موثر است. میتوان گفت هیپنوتیزم برای درمان اختلالات اشتها و تغییر وزن ابزار یا روشی بی رقیب و شگفت انگیز است. در قدم اول خوب است بدانیم هیپنوتیزم پزشکی در مقایسه با روشهای دیگر تغییر وزن و اشتها بسیار بی عارضه و بی خطر است.

دلیل اثر منحصر به فرد  هیپنوتیزم درمانی و مشاوره ی هیپنوتیزمی را میتوان در چند مورد زیر خلاصه کرد:
هیپنوتیزم قادر است مقاومت ناخودآگاه  را کنترل کند تا تصمیمات خودآگاه و عزم خودآگاه فرد در تباین و تضاد با تمایلات ناخودآگاه او قرار نگیرد. فراتر از این اثر هیپنوتیزم میتواند با برانگیختگی و ایجاد تغییر در بخش ناخودآگاه بخش بزرگی از نیروی روانی ناخودآگاه ما را به کمک بخش خودآگاه سوق داده و به نوعی باعث همسویی و همگرایی و یکپارچگی روانی هیجانی در ایجاد تغییرات در تمایلات تغذیه ای شود.


با تلقینات هیپنوتیزمی امکان ایجاد تمایلاتی سازنده و یا پرهیز از برخی عادات و تمایلات غذایی مخرب با تکنیکهای هیپنوتراپی وجود دارد.

          

 

اگر مجموعه ای از تلاش و عزم برای تغییر عادات غذایی و اشتها و وزن را در کارنامه دارید اگر از تکرار مسیرهای تکراری نتیجه ای مطلوب حاصل نشده، از ابزار موثر هیپنوتیزم و با تکیه بر سالها تجربه بدون شک نتیجه ای متفاوت را تجربه خواهید کرد.


اگر از افزایش وزن و اشتها ی خود راضی نیستید و نیاز به کنترل اشتها و کاهش وزن دارید برای تعیین وقت اولین جلسه ی مشاوره ی هیپنوتیزمی لطفا از طریق لینک زیر، فرم مربوطه را به دقت پر کنید. هیپنوتراپی برای لاغری روشی بسیار موثر است.


نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره


فرم درخواست جلسه ی مشاوره و هیپنوتراپی