UA-114990740-1


 

دکتر مهدی داداشی

پزشک و هیپنوتراپیست

دانش آموخته ی انجمن هیپنوتیزم جهانی ISH
عضو انجمن هیپنوتیزم جهانی ISH


دانش آموخته ی انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران.
بیش از پانزده سال تجربه ی درمانگری بالینی.
بیش از ده سال تجربه هیپنوتراپی، رواندرمانگری و مشاوره هیپنوتیزمی در ایران و کانادا.

در حال حاضر در تورنتوی کانادا به صورت حضوری در خدمت مراجعین محترم هستم و از طریق این وبسایت در خدمت هموطنان سایر نقاط دنیا و داخل ایران

 

نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره