UA-114990740-1

میتوان گفت هیپنوتیزم برای درمان اختلالات اشتها و تغییر وزن ابزار یا روشی بی رقیب و شگفت انگیز است.

 

 

در قدم اول خوب است بدانیم هیپنوتیزم پزشکی در مقایسه با روشهای دیگر تغییر وزن و اشتها بسیار بی عارضه و بی خطر است.دلیل اثر منحصر به فرد درمانهای هیپنوتیزمی و مشاوره ی هیپنوتیزمی را میتوان در چند مورد زیر خلاصه کرد:

  • هیپنوتیزم قادر است مقاومت ناخودآگاه  را کنترل کند تا تصمیمات خودآگاه و عزم خودآگاه فرد در تباین و تضاد با تمایلات ناخودآگاه او قرار نگیرد.
  • با هیپنوتیزم میتوان پا را فراتر نهاد و با ایجاد برانگیختگی و تغییر در ذهن ناخودآگاه بخش بزرگی از نیروی روانی را به کمک بخش خودآگاه سوق داده و باعث همسویی، همگرایی و یکپارچگی نیروی روانی در ایجاد تغییرات در تمایلات تغذیه ای شد.
  • با تکنیکهای هیپنوتراپی و مداخلات هیپنوتیزمی امکان ایجاد تمایلاتی سازنده و یا پرهیز از برخی عادات و تمایلات غذایی مخرب وجود دارد.

برای افرادی که مجموعه ای از تلاش و عزم برای تغییر عادات غذایی و اشتها و تغییر وزن را در کارنامه دارند و از تکرار مسیرهای تکراری نتیجه ای مطلوب به دست نیاورده اند، هیپنوتیزم و مشاوره ی هیپنوتیزمی میتواند به عنوان مسیری متفاوت تجربه شود و  بدون شک نتیجه ای متفاوت را نیز رقم خواهد زد.

برای تعیین وقت اولین جلسه ی مشاوره ی هیپنوتیزمی میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

فرم درخواست جلسه ی مشاوره