UA-114990740-1

 

در طول تاریخ و حتی در دنیای امروز، بسیاری از پدیده ها همانگونه که برای مقاصدی مفید مورد استفاده قرار میگیرند بعضا مورد سوء استفاده نیز واقع شده اند. هیپنوتیزم نیز مثل داروها و یا تکنیکهای درمانی گاهی مورد سوء استفاده نیز واقع شده است اما کاربرد هیپنوتیزم درمانی در پزشکی مدرن محدود به استفاده ی درمانی در جهت فایده رساندن به مراجعین یا درمانجو ها میباشد.

در ادامه سعی میشود برخی از اشتباهات و سوء تفاهمات رایج در مورد هیپنوتیزم مورد بحث و اشاره قرار گیرد:
 
 • آیا ممکن است فردی هیپنوتیزم شده و یا طبق اصطلاح عوام به خواب هیپنوتیزمی رفته و هرگز بیدار نشود؟
  خیر، هرگز چنین موردی تا کنون اتفاق نیفتاده و این مسئله در حد افسانه و خرافه است.
 • آیا تجربه ی هیپنوتیزم در هر حالتی و برای همه ی افراد یک تجربه ی خوب و مفید است؟
  خیر، شرایط فردی و محیطی  و بستر تجربه ی این پدیده، مشخص کننده ی بار مثبت یا منفی تجربه ی هیپنوتیزم میباشد.

 • آیا ممکن است ضمن هیپنوتیزم فرد اطلاعات یا خاطراتی که مایل نیست یا مصلحت در بیانش نیست را بازگو کند؟
  پاسخ کاملا بستگی به شرایط تجربه ی هیپنوتیزم دارد. اگر منظور هیپنوتراپی است، پاسخ خیر است، اما اگر منظور هیپنوتیزم تحت شرایط کنترل نشده و یا نزد افراد غیرمتعهد باشد هر چند در این مورد بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد ولی بنا به تجربیات نگارنده ی این سطور پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد. پس اگر در هوشیاری عادی احساس میکنید لازم است از خاطرات یا محفوظاتی در ذهنتان پاسداری کنید، بدون شک باید از قرار گرفتن در شرایط هیپنوتیزم نزد افراد نااهل و یا فاقد تعهد خودداری کنید.
  در هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی درمانگر و درمانجو در چهارچوب تعهد و قراردادی مشخص و تعریف شده حرکت میکنند که  ماجراجویی هایی از این دست در آن جایی ندارند. بنابراین نه تنها در هیپنوتیزم، بلکه هر جا صحبت از تعاملی بین دو انسان است تعهد و اطمینان و اخلاقیات ضامن امنیت و سلامت روابط است. این یکی از مهمترین دلایل برای پرهیز از تجربه ی هیپنوتیزم نزد افراد غیر متعهد، غیر متخصص و یا نا اهل است. از این رو به عقیده ی نگارنده ی این سطور تعهد متقابل درمانگر و درمانجو و دانش درمانگر از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده برای حرکت در مسیر سلامت و پرهیز از عوارض است.

 • آیا هیپنوتیزم معادل بیهوشی یا خواب است؟
  خیر، هیپنوتیزم را میتوان حالتی تغییر یافته از هوشیاری نامید و کاملا با بیهوشی یا خواب متفاوت است.

 • برخی پدیده های هیپنوتیزمی را معادل جادو و پدیده های ماورائی قلمداد میکنند، آیا این نظر درست است؟
  به هیچ عنوان تجربیات هیپنوتیزم بالینی (clinical hypnosis) ربطی به جادو و تجربیات ماورائی نداشته و در چهارچوب کارکردهای نوروفیزیولوژیک مغز توجیه میشوند.