UA-114990740-1

خلسه یا ترنس، حالت سوم

مغز انسان به طور متناوب در طول شبانه روز حالتهای بیداری و خواب را تجربه میکند و طبیعتا همه ی ما از تجربه ی این دو حالت خواب و بیداری آگاه هستیم. نکته ی جالب توجه این است که مغز ما میتواند حالت سومی از کارکرد را هم تجربه کند و در حالی که ما از آن بی اطلاعیم. اغلب ما نمیدانیم که برای کارکرد مغزمان به غیر از خواب و بیداری حالت سومی هم وجود دارد که کمتر شناخته شده است. در واقع مغز انسان سالم توانایی تجربه و کارکرد در سه حالت بیداری، خواب و خلسه را دارد. پس این حالت سوم که خود شما ممکن است بارها آن را تجربه کرده باشید ولی از وجود آن بی خبرید و نسبت به آن آگاهی ندارید همان تجربه ی ترنس یا خلسه است.

ترنس یا خلسه هیپنوتیزمی حالت تغییر یافته ای از هوشیاری (Consciousness) است که باعث توجه متمرکز روی یک پدیده یا موضوع (Object) میشود. در این حالت آگاهی نسبت به محیط اطراف کاهش یافته و سطح بالایی از تلقین پذیری (Suggestibility) ایجاد می شود.

بسیاری از کارکردهای مغز هنور از جذابترین اهداف تحقیقات و مطالعات دانشمندان هستند. در قسمتی از این سایت تحت عنوان هیپنوتیزم از نگاه پزشکی به بخشی از این مطالعات اشاره مختصر شده. فرایند معجزه آسای هوشیاری و حالات تغییر یافته ی آن مانند خواب و خلسه نیز در خط اول تحقیقات و با تکیه بر تکنولوژی های نوین تحت مطالعه میباشند، از این رو این امید وجود دارد که هر روز با شناخت دقیقتر و فراگیرتر مغز و فرایندهای نوروفیزیولوژیک بتوانیم در هیجان کشف رمز و راز مغز، این ماشین معجزه آسا شریک شویم.

 

Trance State
Traditionally, it has been considered that the hypnotic induction places the subject in a special altered
state of consciousness or ‘trance’, one property of which is enhanced responsiveness to suggestions
Modern research has called into question the validity of this way of thinking about hypnosis