UA-114990740-1

 

یکی از وجوه مشخصه ی هوشمندی موجودات، توانایی آنها در حفاظت از خود است. مهمترین ابزار ما انسانها در حفاظت از خودمان  قدرت تعقل و حسابگری است که تابع و نتیجه ی هوشیاری ماست.  ما انسانها این توانایی حفاظت از خود را مدیون مغزمان هستیم. گویا مغز در حفاظت از خودش بسیار خودخواه نیز هست، یعنی مغز بر حفظ سلامت خودش بیشتر اصرار دارد تا سلامت کل وجود ما! مثلا بیش از بیست درصد اکسیژن و یا قند خون را به تنهایی مصرف میکند! برای حفظ سلامت خود هم روشهایی جالب و گاهی اعجاب انگیزی دارد. مثلا توالی خواب و بیداری. گاهی برایش مهم نیست ما در چه وضعیتی هستیم، باید بخوابد! همین فرایند تکراری و به ظاهر در دسترس خواب هنوز از رمزآلود ترین فعالیتهای مغز و ضامن سلامت این ارگان اعجاب آمیز است. خواب هنوز بسیار ناشناخته و هدف مهم مطالعات محققین است.

 

روش دیگر مغز برای افزایش سلامت و حفظ سطح قابل قبولی از کارایی،  استفاده از فرایند خلسه است. این کارکرد مغز نیز مثل خواب هنوز بسیار رازآلود و جالب توجه است. به طور خلاصه میتوانم بگویم همانگونه که خوابیدن خود بخود از روشهای حفظ سلامت مغز و جسم و روان ماست، به همان صورت تجربه ی حالت خلسه نیز از مهمترین لوازم حفظ سلامت مغز است. چه به صورت خودبخود و غیر فعال و چه به صورت خودهیپنوتیزم (یعنی وارد کردن فعالانه و ارادی مغز به حالت خلسه). بنابراین خودهیپنوتیزم را میتوان از مهمترین روشهای حفظ سلامت مغز، این شاهکار عالم هستی دانست.

به همین دلیل است که امروزه هیپنوتیزم به عنوان تکنیک ورود به خلسه یا ترنس درپزشکی مدرن به طور جدی مورد استفاده قرار گرفته است.

شکی وجود ندارد که تجربه ی هیپنوتیزم در نهایت،  باعث  افزایش توانایی های اسراسر آمیز  مغز میشود.

نکته ی جالب توجه این است که با اینکه در تجربه ی خود هیپنوتیزم به نظر میرسد برخی فعالیتهای مغز کاهش یافته ولی چنین تلاشی به طور پارادوکسیکال باعث دستیابی به بسیاری از تواناییهای نهفته ی مغز میشود و میتوان هیپنوتیزم را به مثابه ی دروازه ای به روی حالت سوم مغز و روشی برای روشن کردن استعدادهای پنهان مغز دانست.

 

هر چند دامنه ی فواید و آثار مفید هیپنوتیزم بسیار وسیع است ولی اینجا سعی میکنیم به برخی از کاربردهای تجربه ی خودهیپنوتیزم اشاره کنیم:

  • با توجه به اینکه هیپنوتیزم باعث دستیابی ما به استعدادها و پتانسیلهای نهفته در مغز ما می شود میتوان گفت یادگیری خود هیپنوتیزم یکی از برترین تکنیکهای شناخت خود و روش علمی کنترل بر خویشتن (self control) است.
  • طبق متون تخصصی روانپزشکی تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی (برای مثال خودهیپنوتیزم) باعث کاهش میزان اضطراب است و دارای اثری است معادل مصرف دوزهای مشخصی از داروهای ضد اضطراب.
  • از دیگر فواید تجربه ی خودهیپنوتیزم میتوان به افزایش قدرت تمرکز و در نتیجه افزایش توان یادگیری و تقویت حافظه اشاره کرد...