UA-114990740-1

هیپنوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم فرایند رسیدن به خلسه یا ترنس (Trance) است. ترنس یا خلسه حالت تغییر یافته ای از هوشیاریست که باعث تغییر کارکرد و تواناییهای مغز می شود.

 

An altered state of consciousness leading to focused attention, Decreased peripheral awareness which provides high level of Suggestibility

در اولین عبارت تاکید شده است که "هیپنوتیزم حالت تغییر یافته ای از هوشیاریست ".

این حالت هوشیاری متفاوت، با افزایش قابلیت دریافت (Absorption) و همچنین افزایش قابلیت توجه متمرکز توأم است، یعنی ترنس یا خلسه به وضوح با بیهوشی یا خواب تفاوت دارد.

با اینکه از یکسو در خلسه (Trance) توجه نسبت به محرکهای محیطی کاهش میابد اما از سوی دیگر میتوان گفت خلسه ی هیپنوتیزمی یا ترنس دری است که به روی فرم متفاوتی از آگاهی و هوشیاری گشوده میشود.

 

حالت سوم

مغز انسان به طور متناوب در طول شبانه روز حالتهای بیداری و خواب را تجربه میکند. شما از تجربه ی این دو حالت خواب و بیداری آگاه هستید. برای کارکرد مغز حالت سومی وجود دارد که کمتر شناخته شده است. در واقع مغز انسان سالم توانایی تجربه ی حالت سومی را دارد که اغلب ما از وجود آن بیخبریم و نسبت به آن آگاهی نداریم، هرچند ممکن است آن را تجربه کرده باشیم!

مغز ما توانایی قرار گرفتن در حالت اسرار آمیز سومی را نیز دارد که خلسه هیپنوتیزمی (Trans)  نامیده میشود. هیپنوتیزم در واقع قرار دادن آگاهانه ی مغز در  این حالت سوم است. حالت خلسه (Trance).